ĐẮC NHÂN TÂM (KHỔ LỚN)

TDS-09

76,000 VND

Số trang: 320
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
NXB: NXB Tổng Hợp TPHCM
Tác giả: Dale Carnegie
Biên dịch: Nguyễn Văn Phước